List od Mateusza Kijowskiego

ARTP3408
Drogie KODerki i KODerzy z amerykańskiej Polonii,

Proszę przyjmijcie ode mnie i całej ekipy KOD najserdeczniejsze podziękowania za Waszą pomoc w przygotowaniu naszej wizyty w Stanach. Włożyliście w to nie tylko Wasz czas, wysiłek i społeczne środki, ale również serca, ogromną pozytywną energię i zapał. Sprawiliście, że wymagający program wizyty przebiegał bardzo sprawnie. Bez Was nie bylibyśmy w stanie osiągnąć wszystkich jego zamierzeń i celów. Myślę, że możemy być dumni z tego co osiągnęliśmy podczas tej wizyty. KOD został zauważony i doceniony przez naszych amerykańskich rozmówców, jako ważny partner zachodzących w Polsce przemian, stojący na straży porządku prawnego, trójpodziału władzy, Konstytucji i praw człowieka. Z uznaniem oceniano naszą rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie wielkiego programu edukacji społecznej, który pozwoli nam wszystkim dokonywać lepszych i bardziej świadomych wyborów politycznych. KOD Polonia USA jest niezmiernie ważną częścią naszego ruchu społecznego. Wasz wkład w jego istnienie i rola jaką macie do odegrania są nie do przecenienia. Jesteście naszym głosem na ziemi amerykańskiej i sprawiacie, że jesteśmy w Stanach słyszani. Dzięki Wam możliwe jest też nawiązywanie dialogu z całą Polonią Amerykańską. Bardzo potrzebujemy tej rozmowy Polaków z Polakami. W Polsce i wszędzie na świecie.

Przyjmijcie nasze podziękowania wraz z wyrazami ogromnego szacunku za Waszą pracę na rzecz demokracji w Polsce.

Mateusz Kijowski

 

KOD Polonia USA prowadzi dobrowolną zbiórkę pieniędzy za pomocą serwisu PayPal. Dochód z tej zbiórki zostanie przeznaczony w części na pokrycie kosztów wizyty delegacji KOD z Polski w Stanach Zjednoczonych oraz na działalność KOD Polonia USA.

Buy now with PayPal

The contents of this page and subsites are protected by copyright. KODPoloniaUSA.org is intended for non-commercial personal use and can not be duplicated, distributed or published without owner’s prior written consent. Any action violating the copyright is prohibited.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *