Komitet Obrony Demokracji laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez PE

13327522_10209449435970173_165277277095088262_n

The Committee for the Defence of Democracy has been awarded the European Parliament’s European Citizen’s Prize 2016!!!

Komitet Obrony Demokracji laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Parlament Europejski!!!


The European Citizen’s Prize

Since 2008 the Parliament awards the European Citizen’s Prize every year to projects and initiatives that facilitate cross-border cooperation or promote mutual understanding within the EU. The prize, which has symbolic value, is also intended to acknowledge the work of those who through their day-to-day activities promote European values.

Europejska Nagroda Obywatelska

została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób, które swoją codzienną aktywanością promują europejskie wartości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *