Dołącz do naszej organizacji

 

22
Kochani zaKODowani,

Rozpoczęliśmy przyjmowanie deklaracji członkowskich KOD Polonia USA oraz Stowarzyszenia KOD w Polsce.

 • Kilka uwag i wyjaśnień odnośnie procesu rejestracji.
  • KOD Polonia USA jest jedyną organizacją będącą reprezentantem Komitetu Obrony Demokracji i Stowarzyszenia KOD na terenie USA.
  • Każda osoba zamieszkała na terenie USA może ubiegać się o przynależność do KOD Polonia USA.
  • Członkowie KOD Polonia USA, którzy spełnią warunki podane w deklaracji (Membership Application) maja prawo głosowania i startowania w wyborach do Zarządu oraz komisji statutowych.
  • Członkowie KOD Polonia USA są jednocześnie członkami ruchu społecznego KOD.
  • Każda osoba zamieszkała na terenie USA może należeć do KOD Polonia USA i jednocześnie do Stowarzyszenia KOD w Polsce.
  • Proces rejestracji członków KOD Polonia USA i Stowarzyszenia KOD na terenie Stanów Zjednoczonych:
   1. Wypełnienie deklaracji w zależności od preferencji:
    • jednej – tylko KOD Polonia USA, lub
     [deklaracja członkowska KOD Polonia USA może być wypełniona w wersji angielskiej lub w wersji polskiej]
    • dwóch – KOD Polonia USA i Stowarzyszenie KOD w Polsce
   2. Przesłanie podpisanej deklaracji na adres:
    • email: membership@kodpoloniausa.org
     [do emaila z deklaracją członkowską KOD Polonia USA proszę dołączyć zdjęcie (będzie użyte do wydania Membership Card) oraz link do profilu na fb (chcemy sprawdzić ile osób z grup na fb zdecyduje się działać w „realu” 🙂]
    • pocztowy: KOD Polonia USA
     P.O. Box 2973
     Chicago, IL 60690-2973
   3. Zarząd KOD Polonia USA podejmie decyzję o przyjęciu członków KOD Polonia USA i wyśle zawiadomienie o następnych krokach na adres email podany w deklaracji
   4. Zarząd KOD Polonia USA zbierze deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia KOD w Polsce i w pakiecie prześle do Magdaleny Kijowskiej. Po przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia KOD uchwały o przyjęciu w poczet członków KOD, na podane w deklaracjach adresy mailowe zostanie wysłana informacja oraz wszystkie instrukcje co dalej.
  • “Osobami wprowadzającymi” do polskiego Stowarzyszenia KOD na terenie Stanów Zjednoczonych są wstępnie Peter Jan Włodarczyk oraz Tom Kokociński. Po przyjęciu kolejnych członków z terenu Stanów Zjednoczonych osoby te będą mogły być podawane jako “osoby wprowadzające”.
  • Odpowiednie deklaracje oraz teksty Statutów KOD Polonia USA i KOD w Polsce znajdziecie poniżej (kliknij na nazwę, aby OTWORZYĆ lub POBRAĆ dokument):
  • Deklaracje są przygotowane w wersji elektronicznej to znaczy można je wypełnić na komputerze, zapamiętać i wydrukować.
  • Deklaracje KOD Polonia USA nie musza być drukowane pod warunkiem dołączenia elektronicznego podpisu (e-signature).
  • Deklaracje Stowarzyszenia KOD w Polsce muszą być wydrukowane i muszą zawierać oryginalny podpis.

Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt emailowy:
peter@kodpoloniausa.org lub
kontakt@kodpoloniausa.org lub
przez Messenger na facebook.

KOD Polonia USA czeka na Was 🙂