List do prezydenta Obamy

Obama3

July 9, 2016

The President of the United States

Mr. Barack Obama

Dear Mr. President,

As members of the Polish-American community who are engaged in the struggle for democracy and civil rights in Poland, The Committee for the Defense of Democracy – KOD Polonia USA would like to thank you for your supportive comments on Friday during the course of the NATO summit in Warsaw.

By raising the issue of Poland’s Constitutional Tribunal and the continuing attacks on democratic institutions by the Law and Justice regime with President Duda, and including comments on these issues in your public remarks, you demonstrated that the United States, as an ally of Poland, will not hesitate to pressure the current regime on its anti-democratic agenda.  At the same time, your comments gave inspiration and hope to those in Poland and in the Polish émigré community that their fight for democracy in Poland is not forgotten.

Ironically, the state-controlled Polish media turned your comments into a further demonstration of how far the culture of democracy and free speech has fallen during the seven months of Law and Justice’s reign. Rather than report your critical comments about the constitutional crisis in Poland, the heavily-censored government media assured its viewers that you praised the continued “spreading of democratic values” and lauded Poland as “an example of democracy for the whole world.”

This clearly manipulated and misleading distortion of the facts is, unfortunately, par for the course in Poland’s politically-controlled public media.  It is little wonder that those in Poland and the Polish-American community who rely on such media for their understanding of current events have a skewed view of reality that merely reinforces the dominance of the Law and Justice party.

We, as members of the Polish-American community who believe in democracy and civil rights for all, along with our counterparts in Poland and the independent Polish media, assure you that we will do all we can to spread accurate information about the United States’ support for democracy in Poland.  Your support is a vital source of inspiration and hope in our fight to save Poland’s democratic institutions and we hope that you and your administration will continue to send that message through all available channels.

 

Yours sincerely,

The Committee for the Defense of Democracy – KOD Polonia USA

Peter J. Wlodarczyk – President              Kinga Kosmala – Secretary            Jonathan Lahn – Director

Tom Kokocinski – Vice President            Andre Hryn – Treasurer

KOD Polonia USA - Letter to President Obama 070916

Weekend Wolności. Spotkanie z Hanną Gronkiewicz-Waltz

13320424_1143893988996333_8476143032851329590_o
Pierwszym akcentem Weekendu Wolności w Chicago było spotkanie z Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tematem rozmów była przyszłość demokracji w Polsce oraz specyfika działalności KOD w USA. Trudności oraz planowane cele. Spotkanie w Chicago Yacht Club miało charakter kameralny, w gronie koordynatorów.

Zdjęcia: arch. KOD Polonia USA

 • 13320424_1143893988996333_8476143032851329590_o
 • 13320646_1143800189005713_8247727404924817434_o
 • 13320848_1143800089005723_5719354334714349833_o
 • 13320861_1143800092339056_2573240159325690411_o
 • 13323339_1143800319005700_986063499248313192_o
 • 13323627_1143800365672362_1185131659806520717_o
 • 13392062_1143800242339041_1484061776471346875_o
 • 13392063_1143800389005693_9166457423619737438_o

KOD Polonia USA pisze do Hillary Clinton

foto: Hillary Clinton Facebook

 

Chicago, IL – The Committee for the Defense of Democracy – KOD Polonia USA wyraża swoje zaniepokojenie przejawami agresji i napaścią na Prezydenta Billa Clintona oraz Sekretarz Stanu Hillary Clinton przez niektóre organizacje i osoby ze środowiska Polonii amerykańskiej, w kontekście wypowiedzi Prezydenta Clintona komentującej zagrożenia dla demokracji w Polsce. Chodzi nam szczególnie o list Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spuli z dnia 18 maja 2016 r, oskarżający Prezydenta Clintona o „splamienie honoru dziedzictwa” Amerykanów polskiego pochodzenia, jak również chodzi o protestujących w Park Ridge w Illinois podczas spotkania Hillary Clinton ze swoimi wyborcami w dniu 19 maja 2016 r.

KOD Polonia USA oraz osoby wspierające KOD ze środowiska Polonii amerykańskiej podzielają zaniepokojenie Prezydenta Clintona – wyrażane również przez administrację Prezydenta Obamy, Senatorów z obu partii, Komisję Europejską, i liczne organizacje poza-rządowe – że posunięcia partii rządzącej „Prawo i Sprawiedliwość” stanowią poważne zagrożenie dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Obecny rząd poprzez otwarte negowanie decyzji Trybunału Konstytucyjnego, nieposzanowanie wolności mediów publicznych, rozszerzone i niekontrolowane uprawnienia do inwigilacji oraz inne posunięcia, zagraża demokracji oraz rozwojowi, dla którego pokolenia Polaków poświęcały się z oddaniem życia włącznie. I rzeczywiście, to nie krytycy posunięć obecnego rządu, ale sam rząd „plami honor dziedzictwa” Polski walczącej o Wolność

W Polsce i w środowisku Polonii amerykańskiej ożywił się bardzo entuzjastyczny ruch pro-demokratyczny, który poprzez obywatelskie zaangażowanie i dyplomację zwraca uwagę obecnemu rządowi w Polsce aby zaprzestał ataków na instytucje demokratycznego państwa prawa oraz na jego obywateli. Polski Komitet Obrony Demokracji zyskał wsparcie milionów Polaków od czasu powstania pod koniec 2015 roku i przy wielu okazjach pokazał wsparcie tysięcy swoich zwolenników protestujących na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i na świecie. KOD Polonia USA jest amerykańskim przedstawicielem KOD z tysiącami osób wspierających oraz z oficjalnymi przedstawicielstwami w 15 miastach i regionach USA.

Jako część społeczności polsko-amerykańskiej, KOD Polonia USA i jego zwolennicy są zdecydowanymi promotorami demokracji i praw obywatelskich dla wszystkich. Wspieramy i doceniamy wysiłki obecnej administracji Prezydenta Obamy, Prezydenta Clintona i Sekretarz Clinton, oraz członków Kongresu Stanów Zjednoczonych zachęcające do pielęgnowania demokracji w Polsce i jesteśmy przekonani, że będzie to nadal sprawa priorytetowa dla obecnej i przyszłej Administracji.Chicago, IL – The Committee for the Defense of Democracy – KOD Polonia USA expresses its concern and disappointment with recent displays of hostility towards President and Secretary Clinton by certain organizations and individuals within the Polish-American community in response to President Clinton’s comments regarding the ongoing threat to democracy in Poland. Specifically, we take issue with the May 18, 2016 letter issued by President Frank Spula of the Polish-American Congress accusing President Clinton of “dishonoring the heritage” of Polish-Americans as well as those who protested Secretary Clinton’s May 19, 2016 campaign event in Park Ridge, Illinois.

KOD Polonia USA and its supporters within the Polish-American community share President Clinton’s concern – also voiced by the Obama administration, Senators from both parties, the European Commission, and numerous non-governmental organizations – that the actions of the Poland’s Law and Justice party constitute a serious threat to democracy and civil society. The current regime’s open defiance of Poland’s Constitutional Tribunal, disregard for freedom of the press, enhanced and uncontrolled surveillance powers, and other policies threaten to erode or even undo the democratic progress for which generations of Poles have struggled and given their lives. Indeed, it is not the critics of the regime, but the regime itself that “dishonors the heritage” of Poland’s struggle for freedom.

Within Poland and the Polish-American community there is a vibrant pro-democracy movement that uses civic action and diplomacy to urge Poland’s leaders to cease their attacks on democratic institutions and citizens. Poland’s Committee for the Defense of Democracy (KOD) has gained the support of millions of Poles since its formation in late 2015 and has on many occasions shown its popular support with hundreds of thousands of protesters on the streets of Warsaw and other cities around the World. KOD Polonia USA is KOD’s American affiliate with thousands of supporters, and chapters in more than 15 cities and regions across the U.S.

As members of the Polish-American community, KOD Polonia USA and its supporters are staunch proponents of democracy and civil rights for all. We applaud the efforts of the current administration, President and Secretary Clinton, and members of the United States Congress to encourage democracy in Poland and we are confident that the issue will continue to be a priority for this and future administrations.listHC

foto: Hillary Clinton Facebook

Piknik rodzinny – Piknik Wolności – KOD Chicago i Gorszego Sortu

piknik

Zapraszamy wszystkich serdecznie na piknik rodzinny organizowany przez KOD Polonia USA Central.

Wspaniała okazja do spotkania, integracji, wymiany pomysłów, wrażeń oraz po prostu dobrej zabawy.

Jeśli ktoś chce nam pomóc w jakikolwiek sposób lub ma dobry pomysł dotyczący pikniku proszę o kontakt!

Niedziela, 5 czerwca

Początek o godz. 13.00

Catherine Chevalier Forest Preserve

5530 N East River Rd, Chicago, Illinois 60656

 

Maj w USA

Wideo: Anita Stachurska


W sobotę, 7 maja KOD Polonia USA złożył kwiaty pod pomnikami Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika w Chicago. To symboliczne przyłączenie się do marszu w Polsce. “Jesteśmy i będziemy w Europie”! Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika odśpiewaliśmy hymn Polski:


Wideo: Ewa Malcher


Zdjęcia: arch. KOD Polonia USA

 • DSC_7221
 • DSC_7226
 • DSC_7230
 • DSC_7233
 • DSC_7237
 • DSC_7239
 • DSC_7243
 • DSC_7244
 • DSC_7248
 • DSC_7251
 • DSC_7257
 • DSC_7266
 • DSC_7284
 • DSC_7291
 • DSC_7299
 • DSC_7303
 • DSC_7309
 • DSC_7313
 • DSC_7328
 • DSC_7342
 • DSC_7348
 • DSC_7366
 • DSC_7371

Zdjęcia: Anita Stachurska

 • 13086968_1095144517175668_1547964859155398425_o
 • 13122824_1095144573842329_7976155685380532174_o
 • 13123140_1095144590508994_1922436409223455560_o
 • 13130991_1095144587175661_5349719849901044281_o
 • 13131401_1095144483842338_7969680282976732400_o
 • 13138962_1095144497175670_8895120850498520866_n
 • 13173506_1095144490509004_142708429960125091_o

Zdjęcia: Ewa Malcher

 • 00
 • 1
 • 2
 • 5
 • 7
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

3 i 7 maja – KOD Polonia USA na Florydzie:

13248562_1135178249867907_1059872682936753028_o

13241405_1135178589867873_8544109097422730620_n


Komitet Obrony Demokracji, NYC, 05.07.2016 — Pozdrowienia dla wszystkich!

13161892_1190317564334103_9143652313899225118_o


Tydzień Konstytucji w Dallas

Dzisiaj (8 maja 2016) odbyło się przesympatyczne spotkanie członków KOD z Dallas – Fort Worth. Pierwszy raz zebraliśmy się w takim gronie. Cieszymy się, że w naszej okolicy są osoby podobnie myślące. Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce. Byliśmy dumni z ponad 200 tyś. osób, które wzięły udział we wczorajszym marszu w Warszawie. Duchem byliśmy razem z nimi. Udaliśmy się w kulinarną podróż do kraju, dzięki wspaniałemu polskiemu jedzeniu. Rodacy jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach! Zebraliśmy się specjalnie po to, aby dodać Wam otuchy.

 • 13123150_1748613472061995_4883144960690329719_o
 • 13123213_1748613435395332_2924018774619566257_o
 • 13131205_1748613298728679_1212603412010579215_o
 • 13131427_1748613345395341_1672956813190770544_o
 • 13151522_1748613282062014_7276068950017621058_n
 • 13166023_1748613288728680_5460184960612188333_n

Petycja KOD Polonia USA do premier polskiego rządu Beaty Szydło

 

KOD_plain

Premier Rządu RP na ręce Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku

Połączeni działaniami w ramach Komitetu Obrony Demokracji Polonia USA i troską o dobro Polski protestujemy przeciwko łamaniu prawa i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz naruszaniu zasad demokracji przez najwyższe organy władzy państwowej w Polsce. W szczególności protestujemy przeciwko zamachowi na niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy przyjęte przez Sejm VIII Kadencji blokują możliwość orzekania przez Trybunał Konstytucyjny i naruszają zasadę trójpodziału władzy w Polsce. Domagamy się natychmiastowego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku oraz respektowania tego wyroku. Wyrażamy obawę, że wprowadzane zmiany powodują, iż Polska zmierza w kierunku państwa autorytarnego. Wzywamy większość parlamentarną, aby zeszła z drogi niszczenia polskiej demokracji, a najwyższe urzędy w państwie wzywamy do poszanowania prawa, którego ostoją jest obowiązująca Konstytucja. Działania polskiego rządu podważające zasadę trójpodziału władzy oraz prowadzące do ignorowania Konstytucji RP wzbudzają zrozumiały niepokój i oburzenie wśród kongresmenów i senatorów Stanów Zjednoczonych, jak i przedstawicieli rządów innych krajów. Łączy nas przekonanie, że Polska pozostanie w demokratycznej rodzinie narodów świata oraz, że nie zostaną zmarnowane zdobycze ostatnich 26 lat.
20 kwietnia 2016

KOD Polonia USA

 

 

To the Prime Minister of the Government of the Republic of Poland via Consul General of the Republic of Poland in New York

As members of KOD Polonia USA (The Committee for the Defense of Democracy – KOD Polonia USA), united by our concern for the welfare of Poland, we write to protest against violations of the law, provisions of the Constitution of the Republic of Poland, and the principles of democracy by senior public authorities. Specifically, we protest against the ongoing attack on the sovereignty of the Constitutional Tribunal. Bills passed by the Parliament during the current term have obstructed the ability of the Constitutional Tribunal to rule, in violation of the constitutionally-mandated separation of powers in the Republic of Poland. We demand immediate publication of the Constitutional Tribunal’s verdict of March 9th, 2016 and that the government fulfill all the obligations of this verdict. We hereby express our concern that changes introduced in the recent months are pushing Poland onto the path toward becoming an authoritarian state. We call for the parliamentary majority to refrain from destroying the foundations of Polish democracy and call on the senior public authorities of the Republic of Poland to respect the law and the Constitution, which should be the source of law. Actions of the Polish government that violate the principle of separation of powers and disregard the Constitution of the Republic of Poland have raised significant concerns and questions among our representatives in the United States Congress, and among the leaders of other countries. We are united by the conviction that Poland shall remain in the family of democratic countries of the world and that the gains of the past 26 years shall not be ruined.
April 20th, 2016

KOD Polonia USA

 

Oświadczenie KOD Polonia USA

murem

Sprzeciwiamy się nikczemnej prowokacji wymierzonej w Mateusza Kijowskiego i Komitet Obrony Demokracji. Już nie pierwszy raz pojawiają się fałszywe informacje o działaczach oraz sympatykach KODu, które mają na celu wywołanie chaosu i dyskredytację naszej organizacji. Tym razem jednak te metody posunęły się za daleko. Kłamstwa, prowokacje, fabrykowanie faktów, ani żadne inne metody nie zatrzymają nas w dążeniu do przywrócenia państwa prawa i przestrzegania zasad demokracji w Polsce.

Mateusz, stoimy za Tobą murem!

KOD w USA (Chicago)

12439441_200695153646368_4129692267236218112_n

Ekipa KOD wyladowala w Chicago w środę, 6 kwietnia o godz. 18.30. Na lotnisku gości przywitał koordynator KOD Polonia USA Piotr Jan Włodarczyk. Później w mieszkanu prywatnym odbyła się robocza kolacja w udziałem zarzadu KOD Polonia USA. KOD-erzy potwornie zmęczeni udali się na krótki odpoczynek.

Zdjęcia: archiwum KOD Polonia USA
 • IMG_8484
 • IMG_8460
 • IMG_8441
 • IMG_8434
 • 12936504_200695280313022_1156906359475557982_n
 • 12923235_200695193646364_1267079647763759839_n
 • 12524246_200695706979646_5603853825514156290_n
 • 12439441_200695153646368_4129692267236218112_n
Wykład Mateusza Kijowskiego na University of Chicago oraz spotkanie KOD w Chicago
Jeśli chodzi o samo spotkanie, to przebiegło w sympatycznej atmosferze, choć nie obyło się niestety bez incydentów. Kilka osób z tzw. prawicowej Polonii próbowało zakłócić przebieg spotkania. Jedna osoba została aresztowana przez chicagowska policję.
Na spotkanie przyszło około 80-90 osób, choć znacznie więcej zgłosiło swój akces. Ze względów bezpieczeństwa byliśmy zmuszeni części osób odmówić, chodzi o osoby których tożsamości nie udało się zweryfikować.
 • IMG_8510
 • IMG_8524
 • IMG_8559
 • IMG_8645
 • IMG_8661
 • IMG_8707
 • IMG_8728
 • IMG_8734
 • IMG_8737
 • IMG_8740
 • IMG_8748
 • IMG_8751
 • IMG_8764
 • IMG_8765
 • IMG_8771
 • IMG_8774
 • IMG_8779
 • IMG_8848

Zdjęcia: arch. Kod Polonia USA

KOD Polonia USA prowadzi dobrowolną zbiórkę pieniędzy za pomocą serwisu PayPal. Dochód z tej zbiórki zostanie przeznaczony w części na pokrycie kosztów wizyty delegacji KOD z Polski w Stanach Zjednoczonych oraz na działalność KOD Polonia USA.

Buy now with PayPal

The contents of this page and subsites are protected by copyright. KODPoloniaUSA.org is intended for non-commercial personal use and can not be duplicated, distributed or published without owner’s prior written consent. Any action violating the copyright is prohibited.

Pierwsze spotkanie grupy inicjującej KOD Polonia USA

fot.KOD Polonia USA arch./All Rights Reserved

fot.KOD Polonia USA arch./All Rights Reserved

W dniu 20 grudnia 2015 w Chicago odbyło się zebranie grupy założycielskiej KOD Polonia USA. 

Omówione zostały struktury Komitetu Obrony Demokracji oraz jego cele i metody działania. Przyjęto również treść Listu Otwartego do Prezydenta i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem i działalnością KOD_POLONIA_USA prosimy o KONTAKT.
 
 
Adres gdzie można podpisać się pod listem otwartym: