O NAS – MISJA

 kod

KOD Polonia USA – Misja

KOD Polonia USA jest ruchem społecznym skupiającym osoby zamieszkałe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej niezależnie od orientacji politycznej, religijnej czy światopoglądowej, które wspierają przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poszanowanie prawa oraz zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

KOD Polonia USA jest częścią Komitetu Obrony Demokracji.

KOD POLONIA USA ma na celu wspieranie demokracji w Polsce poprzez:

1. Analizowanie bieżącej sytuacji i informowanie szerokiej opinii publicznej w USA –zarówno polonijnej jak i amerykańskiej – o przypadkach łamania praw konstytucyjnych, ograniczaniu swobód demokratycznych i swobód obywatelskich w Polsce

2. Wskazywanie potencjalnych zagrożeń oraz skutków destabilizacji demokracji

3. Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami rządu amerykańskiego oraz mediów polonijnych i amerykańskich w celu przedstawienia pełnego obrazu sytuacji w Polsce

4. Rozwijanie i koordynowanie nowych ośrodków KOD w Stanach Zjednoczonych

5. Zbieranie i archiwizację materiałów i dowodów dokumentujących łamanie prawa w Polsce, łamanie demokracji i nieprzestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

6. Łączenie a nie dzielenie Polonii Amerykańskiej we wspólnych działaniach na rzecz wspierania demokracji w Polsce

 

KOD Polonia USA Misja EN